• Пакет „Касиер“
 • Пакет „Професионален домоуправител“
 • Пакет „Deluxe“
 • От 5 лв.
 • От 8 лв.
 • От 10 лв.
  • ГАРАНТИРАНЕ 100% СЪБИРАЕМОСТ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
  • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите по банков път, на касите на EasyPay или чрез ePay
  • Предприемане на незабавни законови действия по отношение на всички нередовни и некоректни платци
  • Юридически действия за събиране на стари ликвидни задължения към ЕС
  • Следене и заплащане на дължимите комунални услуги – електричество, вода, топлоенергия, доставчици на услуги и други
  • Поддръжка на задължителен фонд „Ремонти и обновления“ по начин, приет и одобрен от Общото събрание на етажната собственост
  • Поддържане на пълна, точна и подробна финансова отчетност на разположение на етажната собственост
  • Изготвяне на отчети за изпълнението на бюджета: разходи, приходи, задължения и вземания. Изготвяне на индивидуализирани справки при поискване
  • Регистриране на етажната собственост съгласно изискванията на закона
  • Организиране, провеждане и протоколиране на общи събрания на собствениците. Изготвяне на юридически издържани решения по начин, който ще гарантира реалното им изпълнение
  • Контрол върху изпълнението на приетите от ОС решения чрез компетентни юридически действия
  • Разработване на годишен бюджет, съобразен с конкретните нужди на етажната собственост
  • Изготвяне и организиране приемането на Правилник за вътрешния ред на ЕС, както и контрол за спазването му от всички живущи
  • Поддържане на актуална Книга на собствениците и ползвателите
  • Извършване на периодични огледи и подмяна на осветителни тела в общите части
  • Организиране на хигиенизацията на общите части и прилежащите части около сградата
  • Организиране на поддръжката на асансьорите
  • Организация по отстраняване на аварии и неотложни ремонти в етажната собственост
  • Представителство на етажната собственост пред институции и доставчици на комунални услуги; водене на кореспонденция, извършване на огледи, изготвяне на протоколи
  • Съдействие за преминаване на индивидуални партиди за електричество и вода
  • Събиране и сравняване на оферти за ремонти, подобрения и външни услуги
  • Юридическо съдействие при сключването на договори с доставчици на услуги и контрол по изпълнението и гаранционното обслужване
  • Организиране на снегопочистване в прилежащите части около сградата
  • Организиране на дератизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общи части и мазета
  • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на клиентите
  • *Цените са за месец на апартамент/офис/магазин
  • **"Хоум Делукс" ООД си запазва правото за промяна на цените при изготвяне на индивидуални оферти.

Управление на етажна собственост:

В Home Deluxe работим за реалното решаване на проблемите на етажната собственост. Разполагаме със собствени адвокати, специализирали в ЗУТ и ЗУЕС.

Гарантираме професионално управление и доволни клиенти чрез прилагане на няколко основни принципа:

 • 1 Законност – гарантираме пълната законосъобразност на всички решения на Общото събрание и на целия процес по управление на етажната собственост.
 • 2 Ефективност – пълна събираемост на задълженията от всички и ефективно управление на бюджета чрез стриктно прилагане на решенията на Общото събрание
 • 3 Професионална грижа – екипът на Home Deluxe отговаря и реагира компетентно и своевременно на всеки съобщен проблем, свързан с общите части на сградата. Имаме готовност за бърза реакция при възникнали аварии и проблеми с общите части.
 • 4 Прозрачност – поддържаме на разположение на етажната собственост пълни, точни и подробни справки за изпълнението на бюджета, извършените плащания и събраните такси.

Предлагани услуги:

Административни услуги

 • Регистриране на етажната собственост съгласно изискванията на закона.
 • Организиране, провеждане и протоколиране на общи събрания на собствениците. Изготвяне на юридически издържани решения по начин, който ще гарантира реалното им изпълнение.
 • Контрол върху изпълнението на приетите от ОС решения чрез компетентни юридически действия.
 • Изготвяне и организиране приемането на Правилник за вътрешния ред на ЕС, както и контрол за спазването му от всички живущи.
 • Поддържане на актуална Книга на собствениците и ползвателите.
 • Представителство на етажната собственост пред институции и доставчици на комунални услуги; водене на кореспонденция, извършване на огледи, изготвяне на протоколи.
 • Съдействие за преминаване на индивидуални партиди за електричество и вода.
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на клиентите.

Финансови услуги

 • Разработване на годишен бюджет, съобразен с конкретните нужди на етажната собственост.
 • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите по банков път, на касите на EasyPay или чрез ePay.
 • Следене и заплащане на дължимите комунални услуги – електричество, вода, топлоенергия, доставчици на услуги и други.
 • Поддръжка на задължителен фонд „Ремонти и обновления“ по начин, приет и одобрен от Общото събрание на етажната собственост.
 • Поддържане на пълна, точна и подробна финансова отчетност на разположение на етажната собственост.
 • Изготвяне на отчети за изпълнението на бюджета: разходи, приходи, задължения и вземания.
 • Изготвяне на индивидуализирани справки при поискване.

Юридически услуги

 • Предприемане на незабавни законови действия по отношение на всички нередовни и некоректни платци.
 • Юридически действия за събиране на стари ликвидни задължения към ЕС.
 • Юридическо съдействие при сключването на договори с доставчици на услуги и контрол по изпълнението и гаранционното обслужване.

Поддръжка

 • Извършване на периодични огледи и подмяна на осветителни тела в общите части.
 • Организиране на хигиенизацията на общите части и прилежащите части около сградата.
 • Организиране на поддръжката на асансьорите.
 • Организация по отстраняване на аварии и неотложни ремонти в етажната собственост.
 • Събиране и сравняване на оферти за ремонти, подобрения и външни услуги.
 • Организиране на снегопочистване в прилежащите части около сградата.
 • Организиране на дератизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общи части и мазета.

За контакти